Responsive image

22 Tháng Chín 2019

Chuyên trang Luận văn Tiến sĩ của NCS Phạm Thanh Cẩm

Đề tài: Nghiên cứu phát triển thể dục thể thao quần chúng ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất    Mã số: 62.14.01.03 
Nghiên cứu sinh: Phạm Thanh Cẩm
Cán bộ hướng dẫn khoa học: 
1. TS Trương Anh Tuấn
2. TS Lê Anh Thơ.
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học thể dục thể thao


TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đánh giá được thực trạng hoạt động TDTT quần chúng ở nông thôn vùng ĐBSH về: người tập thường xuyên, gia đình thể thao, câu lạc bộ, các giải thi đấu, cơ sở vật chất, đất dành cho TDTT,… nhất là thực trạng về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền cơ sở đối với công tác TDTT quần chúng nông thôn vùng ĐBSH. 
2. Trên cơ sở điều tra về nhu cầu tập luyện của các đối tượng quần chúng trong vùng, đề tài đề xuất được 7 nhóm giải pháp phát triển TDTT quần chúng ở nông thôn vùng ĐBSH, trong đó có 3 giải pháp liên quan trực tiếp đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền cơ sở, nhất là việc xây dựng Chương trình hành động với 10 nội dung chủ yếu.
3. Kết quả kiểm nghiệm tại 643 xã của 11 tỉnh, thành phố vùng ĐBSH và kiểm chứng tại 3 xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới của Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Bình cho thấy cấp ủy Đảng, Chính quyền cơ sở đã tích cực đổi mới về nội dung và phương thức lãnh đạo công tác TDTT, nhờ đó, các chỉ tiêu phát triển TDTT quần chúng của các tỉnh, thành phố trong vùng đã tăng lên rõ rệt, công tác TDTT đã góp phần ổn định chính trị ở cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương.

Print
381 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top