Responsive image

18 Tháng Chín 2019
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện khoa học Thể dục thể thao tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện ngành Giáo dục học; mã ngành 9140101 cho 04 nghiên cứu sinh tháng 9 năm 2019 tại Hội trường tầng 5 - Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình – Hà Nội

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Minh Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Minh

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Minh

Đề tài luận án: “Nghiên cứu các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội”

0 7936

Đề tài luận án: “Nghiên cứu các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội”


 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top