Tìm Kiếm
24 Tháng Tư 2014 ..:: Nghiên cứu khoa học » Tâm lý – Y sinh học TDTT ::..   Đăng Nhập
Duyệt Site

  Tìm kiếm   Nhỏ nhất

  Thống kê   Nhỏ nhất
Thành viên Thành viên:
Mới nhất Mới nhất: ngochuyen
Mới hôm nay Mới hôm nay: 0
Mới hôm qua Mới hôm qua: 0
Số thành viên Toàn bộ: 12

Thành viên trực tuyến Thành viên trực tuyến:
Khách Khách: 3
Thành viên Thành viên: 0
Tổng số Tổng cộng: 3

Đang trực tuyến Đang trực tuyến:

  Tâm lý – Y sinh học TDTT   Nhỏ nhất
CÁC QUY TẮC CHUNG CỦA CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG
15:26' 27/06/2012
Các quy tắc chung của chế độ dinh dưỡng
BÁO CÁO PHÂN TÍCH SINH HOÁ VÀ ENZYM CỦA GÓI DINH DƯỠNG KHANGTHAI ẢNH HƯỞNG TỚI CƠ THỂ VẬN ĐỘNG VIÊN
10:46' 09/04/2012
Quan sát liên tục trong vòng 3 tháng sự biến đổi về phương diện sinh hoá và enzym của các VĐV sau khi sử dụng gói dinh dưỡng KhangThai, tiến hành đánh giá ảnh hưởng của nó tới cơ thể VĐV trong thời kỳ luyện tập mùa đông, để cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học cho việc ứng dụng và phát triển gói dinh dưỡng KhangThai về sau.
TƯỞNG TƯỢNG, SỬ DỤNG TƯỞNG TƯỢNG VÀ QUAN HỆ CỦA CHÚNG VỚI THÀNH TÍCH THỂ THAO
16:23' 15/02/2012
VĐV gắn bó với tưởng tượng (TT) theo nhiều mục đích khác nhau. Việc sử dụng rộng rãi TT có lẽ vì chính hiệu quả của nó trong nhiều ngành khác nhau và khả năng của mỗi người (Hall, 1998). Martin, Moritz và Hall (1999) đã xây dựng một mô hình ứng dụng TT (TT) trong thể thao. Qua phỏng vấn người ta phát hiện ra một mô hình gồm 4 thành phần sau: a) Tình huống thể thao; b) Chức năng của TT; c) Hiệu quả sử dụng TT; và d) Khả năng TT. Mô hình này chỉ ra rằng trong các tình huống thể thao khác nhau nên sử dụng các chức năng của TT phù hợp với kế hoạch định trước. Mặc dù các nghiên cứu trước (Callow, Hardly và Hall, 2001; Vadocz, Hall và Moritz, 1997) đã đánh giá mối quan hệ theo một số cấu trúc mô hình nhưng chưa có công trình nào điều tra về chức năng, khả năng TT và hệ quả của chúng.
DỊCH BỆNH BÉO PHÌ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN: SỰ PHẢN HỒI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CƠ THỂ
09:06' 04/05/2011
Các giới hạn “quá trọng lượng” và “béo phì” thường được coi như thể là đồng nghĩa nhưng thực sự không phải như vậy. Cả hai trạng thái này đều cho thấy trọng lượng cơ thể quá mức, nhưng béo phì là một trạng thái cao hơn so với trạng thái quá trọng lượng. Những xác định và tiêu chuẩn của sự béo phì phụ thuộc trong một phạm vi rộng theo cách thức thường dùng để quyết định trạng thái đó. Để xác định một trạng thái lí tưởng thì việc đánh giá hoặc xác định tỷ lệ mỡ của cơ thể bằng cách đo lượng mỡ dưới da hoặc trọng lượng cơ thể dưới nước hoặc qua việc sử dụng các kĩ thuật DEXA. Lượng mỡ của cơ thể quá 30% thì được cho là béo phì.
NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỨC NĂNG TIM – MẠCH Ở NGƯỜI CAO TUỔI TRƯỚC SAU 6 THÁNG LUYỆN TẬP DƯỠNG SINH NHU QUYỀN TRONG VÕ CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH
09:21' 30/04/2011
Trong quá trình luyện tập các bài tập nhu quyền trong võ cổ truyền Bình Định tất cả các chức năng của cơ thể đều được tham gia hoạt động và sau quá trình rèn luyện, các chức năng của cơ thể đều được cải thiện một cách đáng kể; trong đó hệ thống tim mạch thường bị tác động đầu tiên và có nhiều biến đổi rõ nét hơn cả: tần số mạch, huyết áp tâm thu và tâm trương đều có xu hướng giảm rõ (p < 0,05); tuy khối lượng máu tâm thu và lưu lượng máu phút tăng lên chưa có ý nghĩa thống kê, nhưng chỉ số căng thẳng tim giảm rõ (p < 0,05), chỉ số thần kinh thực vật Kerdo trở lại trạng thái cân bằng hơn (p < 0,05) và tỷ lệ số người có phản ứng tim mạch sau hoạt động loại bình trương tăng lên, các phản ứng bất thường khác giảm.
Hiệu quả của chế độ ăn kiêng giàu Cacbonhydrat đối với tập luyện những bài tập cường độ cao
10:13' 11/03/2010
Các điểm chính: • Một đợt bài tập có cường độ cao tiêu hao tỷ lệ rất lớn cacbonhydrat (CHO), nhưng tổng lượng sử dụng bị hạn chế do bài tập duy trỡ trong thời gian ngắn. Sự giảm bớt lượng glucogen trong cơ trong quá trỡnh thực hiện bài tập chạy nước rút 30 giây có thể lên tới 25 - 35% tổng lượng glycogen trữ trong các cơ hoạt động... trong khi đó những bài tập chạy nước rút lặp đi lặp lại lại gây ra nguy cơ suy cạn lượng glucogen lớn hơn.
SPORTS SCIENCE EXCHANGE NUTRITIONAL SUPPLEMENTS FOR STRENGTH TRAINED ATHLETES
13:30' 02/07/2009
KEY POINTS 1. For the strength-trained athlete attempting to increase muscle mass, probably the most important nutritional considerations are to obtain sufficient energy and protein. Adequate amounts of both may be obtained simply by increasing the amount of complex carbohydrates and healthful protein sources in the daily diet. 2. Most of the commercial nutritional products marketed for strength-trained athletes are promoted as a dietary means to influence metabolic processes that stimulate muscle growth and/or facilitate the loss of body fat, primarily by inducing the endogenous production or release of testosterone or human growth hormone (HGH). 3. There is little or no scientific evidence supporting positive effects on muscle growth, body fat reduction, or strength enhancement in strength-trained athletes for the following nutritional supplements: arginine, lysine, and ornithine (amino acids); ornitine alpha-ketoglutarate (OKG); ino-sine; choline; yohimbine; "glandulars;" vitamin B 12; carnitine; chromium; boron; magnesium; medium chain triglycerides; omega-3 fatty acids; gamma oryzanol; Smilax. Additional research is needed to support or refute claims made for some of these products, as well as others that may be of interest to strength-trained athletes, e.g., creatine and antioxidant vitamins. 4. Given the fraudulent claims made for most nutritional supplements marketed for strength-trained athletes, and because many are relatively expensive, let the buyer beware!
EXERCISE, NUTRITION AND FREE RADICALS: WHAT'S THE CONNECTION?
14:13' 10/04/2009
Introduction In recent years, antioxidant nutrients have received increasing attention as possible protectors against diverse diseases such as heart disease, diabetes, cataracts, and certain forms of cancer. Research has also suggested a role of antioxidants in delaying detrimental effects of the aging process. The potential of antioxidant nutrients for those engaged in strenuous physical exercise has been studied extensively as well. To date, there is no consensus of opinion among scientists regarding the need for dietary supplements among active people, although there have been reports of athletes incurring less muscle damage when they ingested antioxidant supplements prior to an exercise bout. A lack of sensitive research markers indicative of free radical generation and exercise-induced tissue damage have clouded the issue, as have non-exercise research and supplement protocols. Nevertheless, antioxidant supplementation remains a "hot" issue because of its possible performance and health-enhancing roles, and will likely remain a topic of debate until definitive research data are forthcoming. The Gatorade Sports Science Institute interviewed five scientists who are currently studying the possible roles of antioxidant supplements for healthy people. Their answers to our questions follow.
12345678910

Copyright 2007 by VSSI   Sử Dụng Dịch Vụ  Thông Tin Cá Nhân
DotNetNuke® is copyright 2002-2014 by DotNetNuke Corporation