Responsive image

Responsive image

Phòng Đào tạo và quản lý khoa học có chức năng tổ chức đào tạo cán bộ có trình độ Tiến sĩ thuộc các chuyên ngành được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Viện; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực thể dục thể thao; tổ chức thực hiện, quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thể dục thể thao.

Danh sách cán bộ phòng

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Đặng Trần Hoàn  Trưởng phòng 0904312280 hoancvp@yahoo.com.vn
2 Nguyễn Quỳnh Mai  Phó chưởng phòng 098-852-3238  maiquynh78@gmail.com
3 Đỗ Thị Thu Hương Nghiên cứu viên 098-468-3506 dothithuhuong141@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thu Hương Nghiên cứu viên 098-563-1315  
6 Vũ Hồng Thu Nghiên cứu viên   annam2211@gmail.com

Nâng chuẩn đào tạo Tiến sĩ phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế

Thông tư  08/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hiệu lực thi hành. Theo đó, nhiều điểm mới trong quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (TS) được ban hành nhằm khắc phục những bất cập, siết lại đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra của các cơ sở đào tạo. Chính vì thế Viện KHTDTT cũng đã và đang có những bước đi phù hợp nhằm thích nghi, đổi mới công tác đào tạo Tiến sĩ trong giai đoạn tới.

Gần 30 năm được Thủ tướng chính phủ và Bộ GDĐTgiao nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ Tiến sĩ, Viện Khoa học TDTT đã cung cấp cho ngành TDTT một đội ngũ cán bộ có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn là đưa nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ thể thao vào các lĩnh vực hoạt động TDTT góp phần vào công cuộc phát triển trung của ngành TDTT.

PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt - Viện trưởng Viện Khoa học TDTT cho biết: “Hiện nay, Viện đã đào tạo được 130 Tiến sĩ và đang đang đào tạo 84  NCS. Các nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ đều là những cán bộ đảm trách các nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dậy, huấn luyện và lãnh đạo trong  các trường Đại học, các Trung tâm HLTT, các Sở VHTT… Có được những thành tựu đáng ghi nhận đó là công lao đóng góp của các nhà khoa học, các giảng viên tham gia giảng dạy tại Viện và đội ngũ cán bộ đào tạo và  quản lý khoa học”

Tuy nhiên, Theo Thông tư số 08 Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ và tiến hành áp dụng ngay từ ngày 1/5/2017. Với quy chế mơí này các cơ sở đào tạo gặp nhiều vướng mắc và cần điều chỉnh. Theo ông Đặng Trần Hoàn – Trưởng Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học thì công tác tuyển sinh có nhiều thay đổi nhất là vấn đề ngoại ngữ yêu cầu đầu vào cao hơn; thời gian đào tạo cũng rút ngắn hơn trước (3 năm);  yêu cầu kết quả đề tài cần có ít nhất 1 bài báo quốc tế; mỗi nghiên cứu sinh bắt buộc phải có 1 cán bộ hướng dẫn là cán bộ cơ hữu. Nhưng số lượng cán bộ cơ hữu của Viện quá mỏng, và đang trong tình trạng quá tải.

Những điểm mới trong quy chế đào tạo Tiến sĩ cũng đặt ra cho Viện Khoa học TDTT những thách thứ trên cơ sở những định hướng rõ nét theo xu hướng thế giới: đẩy mạnh công bố quốc tế, tăng cường chất lượng các hoạt động học thuật, hội nhập quốc tế, từ đó ngày càng khẳng định thương hiệu, uy tín của Viện với xã hội.

Trong thời gian tới, Phòng Đào tạo và quản lý khoa học đã đề xuất cần tăng cường hơn nữa cán bộ cơ hữu tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh. Về việc có tối thiểu 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện hoặc 01 chương sách được xuất bản bằng tiếng nước ngoài của các nhà xuất bản có uy tín của nước ngoài hoặc 01 báo cáo được xuất bản bằng tiếng nước ngoài trên kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế có phản biện thì Viện đã có biện pháp tích cực đó là sẽ tiếp tục liên kết nhiều hơn nữa các cơ sở trung tâm đào tạo và tạp chí khoa học nước ngoài, tham gia các hội nghị khoa học quốc tế nhằm tạo cơ hội để các NCS.

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top