Responsive image

Là một bộ phận trực thuộc Phòng Hành chính, Tổng hợp, có chức năng tham mưu cho Viện trưởng tổ chức, quản lý hiệu quả và đúng quy định pháp luật các nguồn tài chính, tài sản phục vụ hoạt động của Viện. Danh sách cán bộ

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Trương Thị Tuyết Kế toán trưởng  0912867869 / 0437346778 anhtuyetvkh@gmail.com 
2 Quách Diệu Thu  Kế toán viên 0915255369 / 0437341093 dieuthuvkh@gmail.com
3 Bùi Thị Thanh Tâm Kế toán viên 0915095668 / 0437341093 thanhtamvkh@gmail.com

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top