Responsive image

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ thể thao là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Viện Khoa học thể dục thể thao, tự trang trải kinh phí hoạt động; có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thể dục thể thao, tham gia đào tạo, hợp tác quốc tế, tổ chức các hoạt động về tư vấn, dịch vụ, tổ chức sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Danh sách cán bộ

STT  HỌ TÊN  CHỨC VỤ  SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Nguyễn Thy Ngọc Giám đốc Trung tâm 090-244-5588 / 0243-733-5418
 
thyngoc@gmail.com
2 Nguyễn Tất Thắng Phó giám đốc 090-343-3479 / 0243-733-5418
 
ntthangtdtt@gmail.com
3 Từ Thị Thanh Bình Phó Giám đốc    
4 Bà Hoàng Yến Chuyên viên 091-507-3779 
 
5 Bà Trần Thị Ngọc Anh
 
Chuyên viên 091-212-5698 
 
6 Ông Nguyễn Ngọc Hưng
 
Chuyên viên 096-536-1979
 

 

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top