Ngày 25 Tháng 05 Năm 2018
Menu

Thư viện hình ảnh

Thư viện video

Dự báo thời tiết
Đà Nẵng 29°C
Hải Phòng 29°C
Nha Trang 30°C
Nghệ An 31°C
Việt Trì 34°C
Gia Lai 25°C
Sơn La 28°C
TP. Hồ Chí Minh 30°C
Hà Nội (Láng) 33°C
Cập nhật lúc: :19h - 25/05/2018
Nguồn: KTTVTW
Đề án nâng cao tầm vóc người Việt Nam
Tổ chuyên gia tư vấn tác phẩm dự thi “Cuộc thi sáng tác Biểu trưng” cho đề án 641 đã lựa chọn được tác phẩm giành giải Nhất

Tổ chuyên gia tư vấn tác phẩm dự thi “Cuộc thi sáng tác Biểu trưng” cho đề án 641 đã lựa chọn được tác phẩm giành giải Nhất

27 Tháng Sáu 2014

Thực hiện kết luận của Bộ trưởng, Trưởng Ban điều phối Đề án 641, ngày 20/3/2014, tại trụ sở Tổng cục TDTT, Ban chủ nhiệm chương trình 4, Văn phòng Ban điều phối Đề án 641, Đại diện Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng đã tiến hành họp lấy ý kiến chuyên gia ngành Mỹ thuật đối với tác phẩm dự thi cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) cho Đề án 641.

Thực hiện kết luận của Bộ trưởng, Trưởng Ban điều phối Đề án 641, ngày 20/3/2014, tại trụ sở Tổng cục TDTT, Ban chủ nhiệm chương trình 4, Văn phòng Ban điều phối Đề án 641, Đại diện Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng đã tiến hành họp lấy ý kiến chuyên gia ngành Mỹ thuật đối với tác phẩm dự thi cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) cho Đề án 641.

Họp bàn lấy ý kiến xây dựng Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 641

Họp bàn lấy ý kiến xây dựng Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 641

27 Tháng Sáu 2014

Ngày 26/2/1014, tại trụ sở Tổng cục TDTT, Văn phòng Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý đối với Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 641. Ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – Giám đốc Văn phòng Ban điều phối chủ trì cuộc họp. Thạm dự có đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ VHTTDL, Vụ Tài chính Tổng cục TDTT và đại diện các chương trình thành phần.

Ngày 26/2/1014, tại trụ sở Tổng cục TDTT, Văn phòng Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý đối với Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 641. Ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – Giám đốc Văn phòng Ban điều phối chủ trì cuộc họp. Thạm dự có đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ VHTTDL, Vụ Tài chính Tổng cục TDTT và đại diện các chương trình thành phần.

Văn phòng Ban điều phối Đề án 641 tập trung cho 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

Văn phòng Ban điều phối Đề án 641 tập trung cho 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

27 Tháng Sáu 2014

Là đơn vị điều phối các hoạt động của 4 chương trình thành phần Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030, năm 2013, vượt qua nhiều khó khăn về cơ chế, nguồn kinh phí và cơ cấu tổ chức cán bộ, Văn phòng Đề án 641 đã cố gắng hoàn thành nhiệm được giao.

Là đơn vị điều phối các hoạt động của 4 chương trình thành phần Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030, năm 2013, vượt qua nhiều khó khăn về cơ chế, nguồn kinh phí và cơ cấu tổ chức cán bộ, Văn phòng Đề án 641 đã cố gắng hoàn thành nhiệm được giao. 

Kết quả Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Khẩu hiệu và Ca khúc cho Đề án 641 sẽ công bố vào tháng 3/2014

Kết quả Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Khẩu hiệu và Ca khúc cho Đề án 641 sẽ công bố vào tháng 3/2014

27 Tháng Sáu 2014

Sáng 12/2/2014, tại trụ sở Tổng cục TDTT, Tổ thư ký chương trình 4 đã báo cáo trước lãnh đạo Tổng cục TDTT, Văn phòng Ban điều phối về kết quả sơ bộ cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Ca khúc và Khẩu hiệu cho Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030.

Sáng 12/2/2014, tại trụ sở Tổng cục TDTT, Tổ thư ký chương trình 4 đã báo cáo trước lãnh đạo Tổng cục TDTT, Văn phòng Ban điều phối về kết quả sơ bộ cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Ca khúc và Khẩu hiệu cho Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030. 

Chắc “cương” thúc đẩy tiến độ Đề án 641

Chắc “cương” thúc đẩy tiến độ Đề án 641

27 Tháng Sáu 2014

Nhìn lại chặng đường một năm qua có thể thấy, năm 2013 Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 đã làm được nhiều việc hiệu quả. Bằng các giải pháp tác động tích cực song nhìn chung do điều kiện kinh tế khó khăn, do chế độ, chủ trương còn chưa rõ ràng nên tiến độ triển khai Đề án còn chậm và có những việc chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn.

Nhìn lại chặng đường một năm qua có thể thấy, năm 2013 Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 đã làm được nhiều việc hiệu quả. Bằng các giải pháp tác động tích cực song nhìn chung do điều kiện kinh tế khó khăn, do chế độ, chủ trương còn chưa rõ ràng nên tiến độ triển khai Đề án còn chậm và có những việc chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn.

Đề án 641: Nỗ lực cán đích trong năm Giáp Ngọ

Đề án 641: Nỗ lực cán đích trong năm Giáp Ngọ

27 Tháng Sáu 2014

Không có được nhiều điều kiện thuận lợi từ yếu tố khách quan, nhưng sau một năm triển khai mạnh mẽ, Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt hoạt động năm 2013. Các kết quả đạt được là nhờ sự nỗ lực vượt khó, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn ngành và toàn dân. Với sức mạnh của sự đồng thuận này, Đề án 641 chắc chắn sẽ lại hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, “cán đích” thành công trong năm 2014.

Không có được nhiều điều kiện thuận lợi từ yếu tố khách quan, nhưng sau một năm triển khai mạnh mẽ, Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt hoạt động năm 2013. Các kết quả đạt được là nhờ sự nỗ lực vượt khó, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn ngành và toàn dân. Với sức mạnh của sự đồng thuận này, Đề án 641 chắc chắn sẽ lại hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, “cán đích” thành công trong năm 2014. 

Kết quả sau 3 năm triển khai công tác Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam

Kết quả sau 3 năm triển khai công tác Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam

27 Tháng Sáu 2014

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Đề án dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song vẫn đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, sự chuyển biến rõ nét trong công tác của chương trình 4 – nâng cao nhận thức nhằm thay đổi hành vi xã hội để phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, đưa đề án 641 đi vào cuộc sống:

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Đề án dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song vẫn đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, sự chuyển biến rõ nét trong công tác của chương trình 4 – nâng cao nhận thức nhằm thay đổi hành vi xã hội để phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, đưa đề án 641 đi vào cuộc sống:

Tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Khẩu hiệu và Bài hát cho Đề án 641 phải đảm bảo 4 tiêu chí

Tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Khẩu hiệu và Bài hát cho Đề án 641 phải đảm bảo 4 tiêu chí

27 Tháng Sáu 2014

Với mục đích lựa chọn được những tác phẩm đoạt giải theo đúng tiêu chí, thể lệ cuộc thi đề ra. Trên cơ sở đó tham mưu, trình Ban Điều phối Đề án phê duyệt để sử dụng chính thức trong tất cả các hoạt động của Đề án 641 như in ấn trong các văn bản chính thức, trên Pano, áp phích, ấn phẩm tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ban giám khảo 3 Cuộc thi đã được thành lập và sẽ tiến hành chấm thi dự kiến kết thúc trước ngày 05/12/2013.

Với mục đích lựa chọn được những tác phẩm đoạt giải theo đúng tiêu chí, thể lệ cuộc thi đề ra. Trên cơ sở đó tham mưu, trình Ban Điều phối Đề án phê duyệt để sử dụng chính thức trong tất cả các hoạt động của Đề án 641 như in ấn trong các văn bản chính thức, trên Pano, áp phích, ấn phẩm tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ban giám khảo 3 Cuộc thi đã được thành lập và sẽ tiến hành chấm thi dự kiến kết thúc trước ngày 05/12/2013.

Thành lập Ban giám khảo Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Khẩu hiệu và Bài hát cho Đề án 641

Thành lập Ban giám khảo Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Khẩu hiệu và Bài hát cho Đề án 641

27 Tháng Sáu 2014

Sau hơn 3 tháng phát động, thu thập, tổng hợp bài thi, ngày 26/11/2013, ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Phó Trưởng ban điều phối đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 đã chính thức ký 3 Quyết định về việc thành lập Ban giám khảo Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Khẩu hiệu và Bài hát cho Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030.

Sau hơn 3 tháng phát động, thu thập, tổng hợp bài thi, ngày 26/11/2013, ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Phó Trưởng ban điều phối đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 đã chính thức ký 3 Quyết định về việc thành lập Ban giám khảo Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Khẩu hiệu và Bài hát cho Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030.

1234567