Ngày 21 Tháng 01 Năm 2019
Menu

Thư viện hình ảnh

Thư viện video

 

 

Phòng Kế toán


Phòng Kế toán có chức năng tham mưu cho Viện trưởng tổ chức, quản lý hiệu quả và đúng quy định pháp luật các nguồn tài chính, tài sản phục vụ hoạt động của Viện.

Cơ cấu nhân sự:

Trưởng phòng: Bà Trương Thị Tuyết

Điện thoại: 091-286-7869 / 043-734-9300

Email: anhtuyetvkh@gmail.com

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG KẾ TOÁN

STT  HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI  EMAIL 
Trương Thị Tuyết Kế toán trưởng  0912867869 / 0437346778 anhtuyetvkh@gmail.com 
2 Quách Diệu Thu  Kế toán viên  0915255369 / 0437341093 dieuthuvkh@gmail.com
3 Bùi Thị Thanh Tâm Kế toán viên 0915095668 / 0437341093 thanhtamvkh@gmail.com
4 Nguyễn Hồng Mai Kế toán viên 0906018904 / 0437341093 hongmaivkh@gmail.com