Responsive image

Nghiên cứu lựa chọn các test đánh giá trình độ tập luyện của nữ vận... Nghiên cứu lựa chọn các test đánh giá trình độ tập luyện của nữ vận...

Nghiên cứu lựa chọn các test đánh giá trình độ tập luyện của nữ vận...

Nghiên cứu lựa chọn các nội dung kiểm tra đánh giá trình độ tập luyện cho nữ vận động viên (VĐV) bóng đá cấp cao Việt Nam làm phương tiện để các huấn luyện viên (HLV) kiểm tra, đánh giá, và có căn cứ điều chỉnh quá trình huấn luyện là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được các test có đủ cơ sở khoa học, đảm bảo đủ độ tin cậy, tính thông báo để ứng dụng trong kiểm tra, đánh giá trình độ tập luyện cho nữ VĐV bóng đá cấp cao ở Việt Nam.


Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top