Responsive image

Thực trạng huấn luyện sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên nhảy ba bước đội tuyển quốc gia

Bài viết của Thạc sỹ Nguyễn Trọng Hổ đăng trên Tạp chí Khoa học Thể thao số 5/2017

Tạp chí Khoa học Thể thao xin giới thiệu bài viết của Thạc sỹ Nguyễn Trọng Hổ đăng trên Tạp chí KHTT số 5/2017

Print
335 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top