Responsive image

Thực trạng phát triển và quản lý bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam Thực trạng phát triển và quản lý bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam

Thực trạng phát triển và quản lý bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam

Bóng đá là môn thể thao có tính hấp dẫn và tính quần chúng rất sâu rộng nên có điều kiện, khả năng thực hiện thể chế chuyên nghiệp, do đó bóng đá ở nước ta đã từng bước chuyên nghiệp hóa trong 17 năm qua. Nghiên cứu thực trạng phát triển bóng đá chuyên nghiệp (BĐCN)  ở Việt Nam đã đưa ra những số liệu đánh giá mang tính khoa học và thực tiễn về hoạt động của các CLB BĐCN ; một số mặt đạt được và hạn chế trong quản lý BĐCN để làm cơ sở đề xuất định hướng mô hình quản lý BĐCN  ở Việt Nam.


Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top