Responsive image

Bước đầu nhận diện tác động, cơ hội và thách thức của cách mạng công... Bước đầu nhận diện tác động, cơ hội  và thách thức của cách mạng công...

Bước đầu nhận diện tác động, cơ hội và thách thức của cách mạng công...

Bài viết đăng trên Tạp chí Khoa học Thể thao số 3/2018

0 2939
Tổng hợp về những nội dung của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) có tác động đối với các lĩnh vực hoạt động thể dục thể thao (TDTT) cho thấy TDTT được hưởng lợi nhiều nhờ những đột phá về công nghệ mới và những thành tựu của CMCN 4.0; những nghiên cứu bước đầu nhằm nhận diện những cơ hội, thách thức đối với TDTT Việt Nam trước sự...

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top