Ngày 21 Tháng 01 Năm 2019
Menu

Thư viện hình ảnh

Thư viện video

 

 

Trung tâm Nghiên cứu, thí nghiệm thể dục thể thao


Trung tâm Nghiên cứu, thí nghiệm thể dục thể thao có chức năng nghiên cứu cơ bản và triển khai nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ thể dục thể thao.

DANH SÁCH CÁN BỘ  CỦA TRUNG TÂM 

 

Phó Viện trưởng - Giám đốc: TS. Đặng Thị Hồng Nhung

  • Điện thoại: 043. 733 7509
  • Email:
 

Phó Giám đốc:Ths. Mai Xuân Trúc

  • Điện thoại: 0936616665
  • Email: truc678@yahoo.com
  Phó Giám đốc: ThS. Đỗ Thị Minh Huyền
Điện thoại: 0904407920
Email: minhhuyentt@gmail.com

 

 STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
BỘ PHẬN THÀNH TÍCH CAO
1 Mai Xuân Trúc  Phó Giám đốc 0936616665  truc678@yahoo.com
2 Nguyễn Anh Tuấn Nghiên cứu viên 01652256789 anhtuan15479@gmail.com
3 Lê Anh Tuấn Nghiên cứu viên
0903298287 letuanboxing@yahoo.com
Nguyễn Thị Hà Nghiên cứu viên
0983080322 hahanvkhtdtt@gmail.com
5 Nguyễn Thị Liên Nghiên cứu viên 0983286376 lienvienkhoahoc@gmail.com
6 Nguyễn Tuấn Linh Nghiên cứu viên 0905101983 nguyentuan-linh83@yahoo.com
BỘ PHẬN THỂ THAO QUẦN CHÚNG 
Đỗ Thị Minh Huyền Phó Giám đốc
minhhuyentt@gmail.com
2 Trần Thế Thắng Nghiên cứu viên
 
3 Doãn Mạnh Cường  Nghiên cứu viên
cuongvkh@gmail.com
4 Nguyễn Văn Biển  Nghiên cứu viên
nguyenbien48@gmail.com
5 Trần Quang Thắng Nghiên cứu viên
tranquangthang1980@yahoo.com.vn
6 Lê Tiến Khôi Nghiên cứu viên
lekhoi183@gmail.com
7 Đỗ Anh Đạt Nghiên cứu viên