Ngày 21 Tháng 01 Năm 2019
Menu

Thư viện hình ảnh

Thư viện video

 

 

Tạp chí Khoa học Thể thao


CƠ CẤU NHÂN SỰ:

TỔNG BIÊN TẬP:

 • PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:

 • Ông Nguyễn Chiến

BAN BIÊN TẬP:

 • GS.TS Lê Văn Lẫm
 • GS.TS Dương Nghiệp Chí
 • GS.TS Lưu Quang Hiệp
 • GS.TS Nguyễn Xuân Sinh
 • PGS.TS Lâm Quang Thành
 • PGS.TS Phạm Ngọc Viễn
 • PGS.TS Trần Đức Dũng
 • PGS.TS Lương Kim Chung
 • PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
 • TS. Đoàn Thao
 • TS. Nguyễn Thế Truyền
 • TS. Phan Hồng Minh
 • TS. Hoàng Công Dân
 • TS. Nguyễn Hoàng Thụ
 • TS. Đàm Quốc Chính
 • TS. Trần Đức Phấn
 • TS. Lê Hồng Sơn
 • TS. Đặng Hà Việt
 • TS. Ngô Ích Quân
 • TS. Đặng Thị Hồng Nhung

BAN THƯ KÝ TÒA SOẠN

 • Ths. Từ Thị Thanh Bình
 • Bà Đào Trúc Quỳnh

TÒA SOẠN:

 • Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: 043 733 0286
 • Email: thongtinthethao@gmail.com