Ngày 21 Tháng 01 Năm 2019
Menu

Thư viện hình ảnh

Thư viện video

Thông báo

NCS Nguyễn Gắng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp Viện

Author: Nguyễn Vũ/08 Tháng Giêng 2016

“Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết TDTT giữa Đại học Huế và các tổ chức TDTT trên địa bàn thành phố Huế”

Sáng ngày 5 tháng 1 năm 2016 tại Viện Khoa học TDTT, NCS Nguyễn Gắng đã bảo vệ thành công Luận án tiến sỹ Khoa học cấp Viện với đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết TDTT giữa Đại học Huế và các tổ chức TDTT trên địa bàn thành phố Huế”

Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp phát triển TDTT năng khiếu trường học đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu và đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thể thao năng khiếu cho học sinh sinh viên. Tuy nhiên, hầu hết công trình nghiên cứu điển hình mới chỉ quan tâm đến các mảng định hướng bằng các thiết chế chung ở góc độ CLB TDTT cơ sở trường học; xây dựng nội dung và hình thức tổ chức hoạt động TDTT năng khiếu cho các trường Đại học; các giải pháp phát triển TDTT năng khiếu trong phạm vi trường học; hiệu quả tập luyện của sinh viên trong các cơ sở tập luyện nơi cư trú… chứ chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập đến các hoạt động phối hợp hoặc liên kết TDTT giữa trường học và các đơn vị TDTT bên ngoài để tăng cường các điều kiện tổ chức tập luyện, tạo cơ hội và hấp dẫn, thu hút học sinh sinh viên tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. Vì vậy, công trình khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết TDTT giữa Đại học Huế và các tổ chức TDTT trên địa bàn thành phố Huế” là một đề tài có ý nghĩa, đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn.

NCS Nguyễn Gắng đang bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học

Nghiên cứu sinh Nguyễn Gắng đã nghiên cứu trên giả thiết khoa học: Đề tài được tổ chức nghiên cứu để kiểm định giả thiết cho rằng: Mô hình liên kết TDTT giữa Đại học Huế và các tổ chức TDTT bên ngoài là giải pháp phù hợp, tăng cường được các điều kiện tổ chức TDTT ngoại khóa của các đơn vị thành viên, đáp ứng thực tiễn nhu cầu cần được liên kết của các tổ chức TDTT bên ngoài; sẽ là nhân tố thu hút đông đảo sinh viên tham gia TDTT ngoại khóa cũng như các đối tượng ngoài xã hội có nhu cầu tham gia tập luyện TDTT. Đồng thời, hiệu quả cụ thể sẽ chứng minh chủ trương đúng đắn của chiến lược phát triển giáo dục thể chất của Bộ GD&ĐT trong việc cần phải đa dạng hóa các loại hình CLB TDTT cơ sở trường học.

Sau 5 năm học tập, nghiên cứu, ngày 6/1/2016, Hội đồng khoa học cấp Viện do PGS.TS Lâm Quang Thành làm Chủ tịch đã thống nhất thông qua công trình nghiên cứu của NCS Nguyễn Gắng và yêu cầu chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng.

4 đóng góp mới của Luận án là:

Kết quả nghiên cứu về xây dựng mô hình liên kết TDTT giữa Đại học Huế với các tổ chức TDTT trên địa bàn thành phố Huế có ý nghĩa khoa học và thực tiễn nhắm nâng cao hiệu quả công tác GDTC cho sinh viên đại học Huế bằng giải pháp xây dựng CLB TDTT trường học liên kết với các tổ chức xã hội TDTT của thành phố Huế.

Đề tài đã đánh giá được thực trạng công tác GDTC của đại học Huế. Kết quả cho thấy, loại hình TDTT năng khiếu chủ yếu của sinh viên đại học Huế là tự lập, chưa có tổ chức, chưa có đủ các điều kiện cần thiết để người tập có thể tập luyện thường xuyên, liên tục; Nhu cầu hoạt động của sinh viên là rất bức thiết nhưng gặp nhiều khó khăn về cán bộ chuyên trách, cơ sở vật chất… Qua đó, đề tài đã chứng minh được việc xây dựng CLB TDTT trường học liên kết với các tổ chức xã hội về TDTT là giải pháp cơ bản, phù hợp tình hình thực tiễn để nâng cao hiệu quả của công tác GDTC của đại học Huế.

Đề tài đã đề cập được một số lợi ích cơ bản khi tổ chức mô hình liên kết TDTT giữa Đại học Huế và các tổ chức TDTT ngoài trường như: Tăng thêm cơ sở vật chất, tập luyện có tổ chức hướng dẫn, tăng số người tập, học phí được ưu đãi và có cơ sở pháp lý. Nhằm mục đích phát triển thể thao năng khiểu cho sinh viên đại học Huế.

Đề tài đã xây dựng được mô hình TDTT năng khiếu bằng hình thức CLB TDTT. Liên kết giữa đại học Huế với các tổ chức TDTT trên địa bàn thành phố Huế, là một dạng thiết chế CLB TDTT cơ sở trường học và bằng thực nghiệm sư phạm, đề tài đã chứng minh được hiệu quả và tính phù hợp của các mô hình CLB TDTT liên kết bằng các tiêu chí cụ thể (2 tiêu chí về hình thái; 4 tiêu chí về thể lực; 4 tiêu chí về tâm sinh lý và 6 tiêu chí về tâm lý xã hội), thông qua một mô hình đánh giá khoa học, thực tiễn và khả thi. Các tổ chức đánh giá chi tiết và cụ thể, luận án đã cung cấp một số lượng lớn các số liệu làm phon phú thêm về mặt lý luận cũng như thực tiễn cho TDTT trường học, mở ra một hướng đi mới thu hút và động viên sinh viên tham gia tập luyện TDTT năng khiếu.

Xin chúc mừng NCS và gia đình !

Print

Số lần xem (15387)/Ý kiến bạn đọc (0)

Tags: