Responsive image

NCS Nguyễn Quang San bảo vệ thành công LATS cấp Viện

Nghiên cứu nội dung hoạt động câu lạc bộ thể thao giải trí cho sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp

Ngày 11 tháng 8 năm 2020, NCS Nguyễn Quang San đã bảo vệ thành công LATS cấp Viện với đề tài: "Nghiên cứu nội dung hoạt động câu lạc bộ thể thao giải trí cho sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp"

Tên ngành: Giáo dục học 
Mã ngành:  9140101

NCS Nguyễn Quang San bảo vệ LATS trước Hội đồng khoa học

Tác giả sử dụng 6 phương pháp nghiên cứu thường quy được sử dụng trong nghiên cứu khoa học TDTT,  đảm bảo tính khoa học và độ tin cậy để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Đối tượng và khách thể nghiên cứu là phù hợp. 

- Những kết quả nghiên cứu mới của luận án:
     + Đã đánh giá được thực trạng về hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp, gồm thực trạng về số lượng sinh viên, số môn thể thao được lựa chọn, tính thường xuyên trong tập luyện, các điều kiện đảm bảo về số lượng giảng vien, cơ sở vật chất, kinh phí, hoạt động thi đấu..., đồng thời đưa ra những vấn đề mới trong nghiên cứu đánh giá thực trạng tập luyện thể thao giải trí cho sinh viên.
+ Đề tài đã xác định 12 nội dung với 62 nội dung chi tiết đảm bảo tính toàn diện trong tổ chức các hoạt động của CLB TTGT cho sinh viên trường ĐHLN; trong đó, các nội dung thể hiện mang rõ tính pháp lý (2 nội dung), mang tính chuyên môn (5), liên quan đến nhân lực (2), mang tính quản lý và điều kiện vận hành (3). Các nội dung được lựa chọn được đánh giá có tính cần thiết, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tienx ở trường ĐHLN hiện nay.
+ Kết quả thực nghiệm các nội dung đã lựa chọn mang lại hiệu quả cao góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện TTGT của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn GDTC trong trường.
+ Kết luận của luận án đã phản ảnh đúng các kết quả nghiên cứu, giải quyết được 3 mục tiêu nghiên cứu của luận án.
- Những ưu điểm về nội dung, kết cấu và hình thức của luận án.
+ Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án được trình bày khúc chiết rõ ràng. Đã xác định 12 nội dung với 62 nội dung chi tiết đảm bảo tính toàn diện trong tổ chức các hoạt động của CLB TTGT cho sinh viên trường ĐHLN.  Những kết quả này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao.
- Những thiếu sót và tồn tại của luận án:
Trong luận án còn nhiều lỗi in ấn; cách trích dẫn tài liệu tham khảo cần phải bàn thêm và trích dẫn nguồn cần rõ ràng hơn. 
Các công trình đã công bố của tác giả phản ánh kết quả nghiên cứu chính của luận án; các bài báo có chất lượng tốt và được đăng tải trên  Tạp chí khoa học có uy tín của ngành TDTT, đó là Tạp chí Khoa học thể thao của Viện Khoa học TDTT. 

Kết quả với 7/7 phiếu tán thành của Hội đồng Khoa học đã ghi nhận những đóng góp của luận án và nhất trí đề nghị Viện khoa học TDTT cấp bằng tiến sĩ cho NCS Nguyễn Quang San sau khi đã hoàn thiện luận án theo kết luận của Hội đồng

Hội đồng Khoa học chụp ảnh lưu niệm cùng NCS Nguyễn Quang San

 

Print
104 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top