Responsive image

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu sinh Từ Thị Lê Na với đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý bộ môn Pencak Silat về thể thao thành tích cao ở Việt Nam”.


 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top