Responsive image

Trung tâm Nghiên cứu, thí nghiệm thể dục thể thao có chức năng nghiên cứu cơ bản và triển khai nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ thể dục thể thao.

Danh sách cán bộ

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Nguyễn Hồng Dương Giám đốc    
2 Mai Xuân Trúc  Phó Giám đốc   truc678@yahoo.com
3 Đỗ Thị Minh Huyền Phó giám đốc    
4 Nguyễn Anh Tuấn Nghiên cứu viên   anhtuan15479@gmail.com
5 Lê Anh Tuấn Nghiên cứu viên
 
0903298287 letuanboxing@yahoo.com
6 Nguyễn Thị Hà Nghiên cứu viên
 
0983080322 hahanvkhtdtt@gmail.com
7 Nguyễn Thị Liên Nghiên cứu viên 0983286376 lienvienkhoahoc@gmail.com
8 Doãn Mạnh Cường  Nghiên cứu viên
 
cuongvkh@gmail.com
9 Hoàng Thị Hải Nghiên cứu viên    
10 Lê Huy Phương Nghiên cứu viên    
11 Lê Công Duyên Nghiên cứu viên    
12 Nguyễn Thị Hiền Nghiên cứu viên    
13 Trần Thế Thắng Nghiên cứu viên    
14 Nguyễn Thị Châm Nghiên cứu viên    
15 Phạm Thị Thanh Hương Nghiên cứu viên    

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top