Responsive image

Responsive image

Phòng Hành chính, Tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng thực hiện các nhiệm vụ: kế hoạch tổng hợp; tổ chức bộ máy, nhân sự; hành chính quản trị; đảm bảo các hoạt động chung của Viện theo quy định của pháp luật.

Danh sách nhân sự

Trưởng phòng: Ông Đặng Trần Hoàn
Điện thoại: 043. 734 5208
Email: hoancvp@yahoo.com

Danh sách cán bộ phòng Hành chính, Tổng hợp

TT Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Đặng Trần Hoàn Trưởng phòng 0904312280 hoancvp@yahoo.com.vn
2 Đỗ Tiến Sáng Phó trưởng phòng 0946655508  
3 Hoàng Như Hoa Chuyên viên 0936060546  
5 Trần Diệp Hạnh Chuyên viên 0916288722  
7 Trần Quang Kết  Bảo vệ 0986478288  
8 Đoàn Văn Dũng Bảo vệ 0957531957  
9 Phan Văn Dũng Bảo vệ 0438433151  
10 Nguyễn Đức Trí Lái xe 0912161897  

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top