Responsive image

Lịch công tác viện khoa học

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN TỪ 20/05/2024 ĐẾN 26/05/2024

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

NGÀY

NỘI DUNG

GHI CHÚ

THỨ HAI

20/5/2024
  

 

 

THỨ BA

21/05/2024
  

8h00-9h00: Họp giao ban.

Sau cuộc họp giao ban Phó Viện trưởng Trần Tuấn Hiếu sẽ làm việc với các phòng, Trung tâm theo lịch như sau: 
Buổi sáng: 
9h00-9h30: Phòng Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển TDTT
9h30-10h30: Phòng Hành chính, Tổng hợp
10h30-11h30: Phòng Đào tạo và QLKH
Buổi chiều:
14h00-15h00: Trung tâm Nghiên cứu thí nghiệm TDTT
15h00-16h00: Phòng Thông tin khoa học TDTT
16h00-17h00: Trung tâm Y học thể thao

Địa điểm: phòng họp tầng 2. Thành phần: tập thể Lãnh đạo Viện, Trưởng (Phó phụ trách các phòng, Trung tâm).

 

Đề nghị lãnh đạo các phòng, Trung tâm chuẩn bị báo cáo kế hoạch công tác và thông báo CBVC có mặt đầy đủ, đúng giờ.
Trân trọng.

THỨ TƯ
  

 

 
THỨ NĂM
  

 

 
THỨ SÁU
  

 

 
THỨ BẢY
 

 

 
CHỦ NHẬT
 

 

 

 


LỊCH LÀM VIỆC TUẦN TỪ 20/05/2024 ĐẾN 26/05/2024
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN TỪ 30/11/2020 ĐẾN 06/12/2020
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN TỪ 28/9/2020 ĐẾN 3/10/2020
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN TỪ 27/07/2020 ĐẾN 02/08/2020
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN TỪ 29/06/2020 ĐẾN 05/07/2020
<< 1 2 3 4  

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top