Responsive image

Ứng dụng các chỉ số về y sinh học trong đánh giá trình độ tập... Ứng dụng các chỉ số về y sinh học trong đánh giá trình độ tập...

Ứng dụng các chỉ số về y sinh học trong đánh giá trình độ tập...

Nghiên cứu ứng dụng các chỉ số y sinh học đã phản ánh được trình độ tập luyện của VĐV cấp cao môn điền kinh ở nội dungNhảy xa một cách khách quan, đây là cơ sở để các huấn luyện viên đánh giá trình độ tập luyện của VĐV, điều chỉnh chương trình huấn luyện cho phù hợp với trình độ và nhiệm vụ huấn luyện, từng bước khoa học hóa huấn luyện nhằm nâng cao thành tích cho vận động viên.

Tưởng tượng, sử dụng tưởng tượng và quan hệ của chúng tôi với thành... Tưởng tượng, sử dụng tưởng tượng và quan hệ của chúng tôi với thành...

Tưởng tượng, sử dụng tưởng tượng và quan hệ của chúng tôi với thành...

0 290

VĐV gắn bó với tưởng tượng (TT) theo nhiều mục đích khác nhau. Việc sử dụng rộng rãi TT có lẽ vì chính hiệu quả của nó trong nhiều ngành khác nhau và khả năng của mỗi người (Hall, 1998). Martin, Moritz và Hall (1999) đã xây dựng một mô hình ứng dụng TT (TT) trong thể thao.


Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top