Responsive image

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

  • Từ những ngày đầu thành lập Viện Khoa học TDTT, Bản tin Khoa học kỹ thuật TDTT là tiền thân của Tạp chí Khoa học thể thao. Từ năm 1972, Bản tin Khoa  học kỹ thuật TDTT, phát hành 4 sô/năm; in roneo, in offset với số lượng 50 - 100 bản mỗi kỳ phát hành, làm chất liệu thô sơ.
  • Đến năm 2006 Tạp chí Khoa học thể thao đã ra đời theo giấy phép số 100/GP-BVHTT do Bộ Văn hóa thông tin cấp ngày 15 tháng 6 năm 2006 và hiện đang hoạt động theo giấy phép Số 553/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27 tháng 8 năm 2021.
  • Đến năm 2012 Tạp chí Khoa học thể thao đã được cấp mã số chuẩn quốc tế (ISSN-International Standard Serial Number) chứng nhận số 13/TTKHCN-ISSN ngày 30 tháng 03 năm 2012.
  • Tạp chí Khoa học thể thao được in bằng công nghệ máy móc hiện đại, mỗi năm phát hành 6 số, mỗi số từ 500 - 1000 bản, sẵn sàng phục vụ nhu cầu thông tin khoa học của độc giả trong và ngoài ngành.

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC THỂ THAO:

Giấy phép xuất bản Số 553/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27 tháng 8 năm 2021.

MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG

  • Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của  lĩnh vực khoa học thể thao, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, phục vụ mục tiêu đào tạo, nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ lĩnh vực thể dục thể thao và đời sống.
  • Tạo điều kiện trao đổi thông tin khoa học - công nghệ và làm cầu nối giữa lý luận và thực tiễn trong cộng đồng các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ, các huấn luyện viên, vận động viên thể thao và doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Thông tin kịp thời về các hoạt động khoa học - công nghệ, kết quả các công trình nghiên cứu khoa học  của Viện, tạo điều kiện học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị trong và ngoài Viện.

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC THỂ THAO KHOA HỌC THỂ THAO
TỔNG BIÊN TẬP
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu
HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
PGS.TS. Trần Hiếu
PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu
PGS.TS. Đặng Thị Hồng Nhung
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
GS.TS. Lê Văn Lẫm
GS.TS. Lê Quý Phượng
GS.TS. Lâm Quang Thành
PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
PGS.TS. Lương Kim Chung
PGS.TS. Phạm Ngọc Viễn
PGS.TS. Hoàng Công Dân
PGS.TS.BS. Võ Tường Kha
PGS.TS. Bùi Ngọc
PGS.TS. Nguyễn Duy Quyết
TS. Trần Đức Phấn
TS. Ngô Ích Quân
TS. Nguyễn Thị Phương Loan
TS. Đàm Quốc Chính
TS. Vũ Thái Hồng
TS. Trần Kim Cương
TS. Nguyễn Huy Nam
TS. Nguyễn Thy Ngọc
TS. Nguyễn Mạnh Thắng
TS. Phạm Thị Thanh Hương
TS. Vũ Thị Hồng Thu
BAN THƯ KÝ
ThS. Từ Thị Thanh Bình
CN. Đào Trúc Quỳnh
TOÀ SOẠN
Số: 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 024.37330286
Email: thongtinthethao@gmail.com
GIẤY PHÉP XUẤT BẢN
Số 553/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27 tháng 8 năm 2021.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top