Responsive image

Phòng Thông tin Khoa học Thể dục thể thao là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thể dục thể thao, có chức năng nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ trong các lĩnh vực hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của Viện Khoa học Thể dục thể thao.

Cơ cấu nhân sự:

Trưởng phòng: ThS. Đào Thị Thanh Thúy

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Vũ;

  • Điện thoại: 0243. 733 0286 
  • Email: thongtinthethao@gmail.com

DANH SÁCH CÁN BỘ:

STT

 

HỌ TÊN 

CHỨC VỤ 

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Đào Thị Thanh Thúy

Trưởng phòng

 

thuydtsport@gmail.com

2

Nguyễn Văn Vũ

Phó trưởng phòng

 

nlongvu@gmail.com

3

Đào Trúc Quỳnh

Nghiên cứu viên


 


 trucquynh71@yahoo.com.vn

4

Trần Võ Bích Thủy

Thư viện viên


 


 thuysport@gmail.com

5

Lương Thị Phương

Chuyên viên

 

luongphuong242@gmail.com
 

6

Đinh Thị Thu Hiền

Chuyên viên


 


 dinhhienvkh@gmail.com

Không ngừng nỗ lực

Bên cạnh những công tác chuyên môn về nghiên cứu, các hoạt động thông tin về khoa học và công nghệ TDTT luôn được lãnh đạo Viện Khoa học TDTT quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Được thành lập cùng với những năm đầu thành lập Viện Khoa học TDTT, Phòng Thông tin Khoa học TDTT có chức năng ứng dụng công nghệ thông tin  phục vụ các lĩnh vực hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện Khoa học TDTT.

Với việc xây dựng chiến lược CNTT, kế hoạch phát triển hạ tầng và ứng dựng phục vụ cho các lĩnh vực hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện. Phòng Thông tin khoa học TDTT  được chia làm 3 mảng chính là công nghệ thông tin, thư viện và Tạp chí khoa học thể thao.

Trong đó, CNTT được tổ chức xử lý kỹ thuật và xử lý thông tin, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và các nguồn lực thông tin; triển khai các chương trình, dự án về đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp với các bộ phận chuyên môn xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học thể dục thể thao cũng như các cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý của Viện; chủ trì xây dựng, triển khai các đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu ngành, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu tri thức theo phân công của Viện trưởng; Tổ chức quản lý, vận hành, đảm bảo hoạt động trang thông tin điện tử của Viện tại địa chỉ www.vkhtdtt.vn theo đúng quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Văn Vũ – Phó trưởng phòng Thông tin Khoa học TDTT cho biết: Tạp chí Khoa học Thể thao được xuất bản định kỳ 2 tháng một số. Bên cạnh những bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ TDTT, Tạp chí luôn thông tin các hoạt động của Bộ VHTTDL cũng như Tổng cục TDTT.

Trong suốt những gian qua, Tạp chí Khoa học Thể thao luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng mà lãnh đạo Viện giao cho, trong đó, tập trung đưa Tạp chí trở thành một trong những công cụ quan trọng trong xây dựng mô hình liên kết thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ TDTT; là nơi đăng tải các bài viết có chất lượng cao liên quan đến tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ TDTT thông qua các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh; mở rộng liên kết thông tin với các Tạp chí của các trường Đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học ở trong nước và nước ngoài.

Về công tác thư viện, Phòng Thông tin khoa học TDTT tổ chức, quản lý, bổ sung, thu thập, bảo quản các tài liệu sách, báo, tạp chí, băng, đĩa, tài liệu điện tử, luận văn, luận án bảo vệ tại Viện, các ấn phẩm của Viện và các tài liệu lưu trữ khác, hướng dẫn và bảo vệ tác quyền các tài liệu do Viện quản lý; bổ sung, phát triển nguồn tài nguyên thông tin trong nước và nước ngoài; Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho cán bộ công chức, viên chức, các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh của Viện và độc giả khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin; Thu thập, xử lý, lưu trữ, bảo quản và phổ biến thông tin khoa học TDTT và các lĩnh vực có liên quan; Thực hiện quan hệ hợp tác, giao lưu với các thư viện, trung tâm thông tin trong và ngoài ngành để trao đổi tài liệu, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục TDTT, Viện Khoa học TDTT, Phòng thông tin khoa học TDTT đã và đang những nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, không ngừng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa thông tin khoa học và công nghệ TDTT để phát triển hơn nữa về cả nội dung và hình thức trong thời gian tới.

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 733 0286 * FAX: (84-24) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top