Responsive image

18 Tháng Bảy 2024

Giới thiệu chung

Phòng Huấn luyện và Y học Thể dục thể thao của Ủy ban Thể dục thể thao ra đời từ tháng 7 năm 1962. Tới năm 1964, thành lập Phòng nghiên cứu Y học Thể dục thể thao. Tháng 4 năm 1971, Ban nghiên cứu Khoa học, Kỹ thuật Thể dục thể thao - tiền thân của Viện Khoa học Thể dục thể thao được Tổng cục Thể dục thể thao ra quyết định thành lập.
Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 35/CP ngày 24 tháng 1 năm 1979 thành lập Viện nghiên cứu Khoa học Thể dục thể thao.
Từ năm 1991, Viện nghiên cứu Khoa học Thể dục thể thao được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép chủ trì tổ chức đào tạo nghiên cứu sinh cho Ngành Thể dục thể thao.
Tháng 7 năm 1992, Viện nghiên cứu Khoa học Thể dục thể thao được đổi tên thành Viện khoa học Thể dục thể thao, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao (theo Nghị định 11/CP-TTg của Chính phủ).
Để nâng cao vị thế và tăng cường đầu tư cho Viện Khoa học Thể dục thể thao, Thủ tướng Chính phủ đã sắp xếp Viện Khoa học Thể dục thể thao vào danh sách 41 Viện nghiên cứu - triển khai khoa học và công nghệ của Nhà nước được tập trung đầu tư theo quyết định số 202/1998/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 1998.
Từ đó đến nay, Viện Khoa học Thể dục thể thao đã không ngừng phát huy vai trò của một tổ chức khoa học công nghệ đầu ngành, kết hợp với các tổ chức khoa học công nghệ trong nước và quốc tế, góp phần tích cực vận hành nền thể dục thể thao nước ta trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Viện Khoa học Thể dục thể thao đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng nhì; 3 Huân chương Lao động hạng ba; được Thủ tướng Chính phủ tặng 10 bằng khen và nhiều bằng khen cấp Bộ.

Vị trí chức năng

Viện Khoa học Thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao, có chức năng nghiên cứu cơ bản, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao; đào tạo sau đại học về thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật. Viện Khoa học Thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về hoạt động nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Xây dựng luận cứ khoa học cho chiến lược, chính sách phát triển ngành thể dục thể thao và các chương trình quốc gia phát triển thể dục, thể thao
3. Thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ:
a) Tổ chức, triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, y học trong lĩnh vực thể dục thể thao theo quy định của pháp luật;
b) Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao;
c) Lưu giữ mẫu và kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao theo quy định của pháp luật;
d) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thể dục thể thao do các cơ quan Nhà nước giao hoặc đặt hàng, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.
4. Đào tạo sau đại học và tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực thể dục thể thao.
5. Thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực về thể dục thể thao với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
6. Thông tin, lưu trữ, xuất bản, phát hành các tài liệu, ấn phẩm khoa học, công nghệ thể dục thể thao.
7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, y học thể thao; tư vấn, thẩm định thuộc lĩnh vực thể dục thể thao theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục Thể dục thể thao.
9. Xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự; thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Viện theo phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và theo quy định của pháp luật.
10. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao, ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Viện trưởng và các Phó viện trưởng.
2. Các phòng:
a. Phòng Hành chính, Tổng hợp 
b. Phòng Đào tạo và quản lý khoa học.
c. Phòng Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển thể dục thể thao.
d. Phòng Thông tin Khoa học Thể dục thể thao.
e. Trung tâm Y học thể thao
f. Trung tâm Nghiên cứu, thí nghiệm thể dục thể thao
g. Trung tâm Tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ thể thao.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top