Responsive image

Tin tức viện

Trang thông tin luận án tiến sĩ 0 Đào tạo

Trang thông tin luận án tiến sĩ

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu nội dung, tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện vận động viên chạy cự ly trung bình (800 m, 1500 m) cấp cao Việt Nam”.

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

Quản lý lý luận

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

Thông báo

Thư viện ảnh

Y học và Dinh dưỡng

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

Thể thao cho mọi người

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

Huấn luyện thể thao

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

Liên kết

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top