Responsive image

Responsive image

Danh sách cán bộ

STT Họ tên Chức vụ Thông tin
1 Đặng Thị Hồng Nhung Giám đốc  
2 Nguyễn Huy Nam Phó giám đốc  
3 Nguyễn Thị Thanh Hà Kế toán  
4 Lê Nguyên Long Bác sỹ  
Nguyễn Tiến Công Bác sỹ  
6 Trịnh Thu Hà    
7 Mai Ngọc Châu    

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top