Responsive image

20 Tháng Sáu 2024

Bước đầu nhận diện tác động, cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với lĩnh vực thể dục thể thao

Tổng hợp về những nội dung của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) có tác động đối với các lĩnh vực hoạt động thể dục thể thao (TDTT) cho thấy TDTT được hưởng lợi nhiều nhờ những đột phá về công nghệ mới và những thành tựu của CMCN 4.0; những nghiên cứu bước đầu nhằm nhận diện những cơ hội, thách thức đối với TDTT Việt Nam trước sự tác động của cuộc CMCN 4.0 là cơ sở cho việc định...

Đánh giá thực trạng công tác tuyển chọn vđv tại các trung tâm đào tạo vận động viên bóng đá trẻ tại Việt Nam

Sử dụng các phương pháp thường quy đánh giá thực trạng công tác tuyển chọn VĐV tại các Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Các Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ có hình thức, phương pháp, quy trình tuyển chọn khoa học, đa dạng. Đạt được hiệu quả cao trong quá trình đào tạo VĐV tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ.

Tưởng tượng, sử dụng tưởng tượng và quan hệ của chúng tôi với thành tích thể thao

VĐV gắn bó với tưởng tượng (TT) theo nhiều mục đích khác nhau. Việc sử dụng rộng rãi TT có lẽ vì chính hiệu quả của nó trong nhiều ngành khác nhau và khả năng của mỗi người (Hall, 1998). Martin, Moritz và Hall (1999) đã xây dựng một mô hình ứng dụng TT (TT) trong thể thao.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top