Responsive image

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ từ  năm 2010 - 2020 do Viện Khoa học Thể dục thể thao chủ trì thực hiện

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ từ  năm 2010 - 2020 do Viện Khoa học Thể dục thể thao chủ trì thực hiện

21 Tháng Bảy 2021

Danh sách đề tài cấp Bộ từ năm 2010 - 2020

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ từ  năm 2010 - 2020 do Viện Khoa học Thể dục thể thao chủ trì thực hiện

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com
Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top