Responsive image

NCS Ngô Thịnh Hường bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Viện

NCS Ngô Thịnh Hường bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Viện

17 Tháng Ba 2022

Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của trang tin điện tử Thể dục thể thao Việt Nam

Sáng ngày 16/3, NCS Ngô Thịnh Hường đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp Viện với tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của trang tin điện tử Thể dục thể thao Việt Nam.

Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Ngô Thịnh Hường

Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Ngô Thịnh Hường

14 Tháng Hai 2022

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của trang tin điện tử Thể dục thể thao Việt Nam

NCS Trần Đình Huy bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp Viện

NCS Trần Đình Huy bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp Viện

01 Tháng Giêng 2022

Sáng 31 tháng 12, tại Viện khoa học TDTT, Hà Nội, NCS Trần Đình Huy đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp Viện với tên đề tài: “Nghiên cứu biện pháp tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa nâng cao thể lực cho sinh viên Học viện an ninh nhân dân”. Hội đồng khoa học chấm luận án cho NCS gồm 7 thành viên do GS.TS Nguyễn Đại Dương làm chủ tịch.

NCS Nguyễn Đức Dũng bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp Viện

NCS Nguyễn Đức Dũng bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp Viện

31 Tháng Mười Hai 2021

Sáng ngày 30 tháng 12, NCS Nguyễn Đức Dũng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp Viện với tên đề tài: Nghiên cứu hiệu quả của bài tập Hatha Yoga đối với người cao tuổi nữ thành phố Hà Nội.

NCS Lê Thị Ngọc Mai bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp Viện

NCS Lê Thị Ngọc Mai bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp Viện

30 Tháng Mười Hai 2021

Ngày 29 tháng 12, trường Đại học Sư Phạm 2 nói chung và Khoa giáo dục thể chất của nhà trường nói riêng đã đón nhận tin vui khi NCS Lê Thị Ngọc Mai bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp Viện. Buổi bảo vệ diễn ra tại Viện khoa học TDTT do PGS.TS Trần Hiếu làm chủ tịch Hội đồng.

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top