Responsive image

28 Tháng Hai 2021
NCS Trần Dũng bảo vệ thành công LATS cấp Viện NCS Trần Dũng bảo vệ thành công LATS cấp Viện

NCS Trần Dũng bảo vệ thành công LATS cấp Viện

“Nâng cao thể chất cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh trung du bắc bộ bằng ngoại khóa môn võ cổ truyền Việt Nam”.

0 16

“Nâng cao thể chất cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh trung du bắc bộ bằng ngoại khóa môn võ cổ truyền Việt Nam”


NCS Tạ Hữu Minh bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp Viện

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của tập luyện cờ vua tới sự phát triển của các thành phần năng lực trí tuệ ở học sinh năng khiếu cờ vua lứa tuổi 8-9 thành phố Hà Nội”.

Ngành: Giáo dục học                Mã số: 9140101

Tên NCS: Tạ Hữu Minh

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top