Responsive image

24 Tháng Mười 2020
NCS Trịnh Kiên bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Viện NCS Trịnh Kiên bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Viện

NCS Trịnh Kiên bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Viện

Tên đề tài:Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nữ vận động viên bóng đá lứa tuổi 16 - 17 thành phố Hà Nội.

Tên ngành: Giáo dục học;      Mã ngành: 9140101

NCS Tạ Hữu Minh bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ NCS Tạ Hữu Minh bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ

NCS Tạ Hữu Minh bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của tập luyện cờ vua tới sự phát triển của các thành phần năng lực trí tuệ ở học sinh năng khiếu cờ vua lứa tuổi 8-9 thành phố Hà Nội”

0 40
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của tập luyện cờ vua tới sự phát triển của các thành phần năng lực trí tuệ ở học sinh năng khiếu cờ vua lứa tuổi 8-9 thành phố Hà Nội”. Ngành: Giáo dục học                Mã số: 9140101 Tên NCS: Tạ Hữu Minh

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top