Responsive image

06 Tháng Tám 2020

Thông báo: Bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Nguyễn Minh Khoa và NCS Thiều Tân Thế

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Viện khoa học Thể dục thể thao tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Viện cho 02 nghiên cứu sinh:
1. Nghiên cứu sinh NGUYỄN MINH KHOA
Tên đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển thể chất cho học sinh Trung học cơ sở ở thành phố Cà Mau ”.
Tên ngành: Giáo dục học; Mã ngành: 914 01 01.
Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11 năm 2019.
2. Nghiên cứu sinh THIỀU TÂN THẾ
Tên đề tài: “Ứng dụng nhóm phương pháp dạy học các môn trong chương trình Giáo dục thể chất ở học viện An ninh nhân dân ”.
Tên ngành: Giáo dục học; Mã ngành: 914 01 01.
Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn
Thái Học, Ba Đình – Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.
----------------------------

VIỆN TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Danh Hoàng Việt

Print
1975 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top