Responsive image

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu sinh Từ Thị Lê Na với đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý bộ môn Pencak Silat về thể thao thành tích cao ở Việt Nam”.


Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top