Responsive image

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện

04 NCS gồm Nguyễn Thái Hưng, Nguyễn Thị Hà, Trần Ngọc Minh và Vũ Đức Vinh

0 117

Viện khoa học Thể dục thể thao tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện ngành Giáo dục học; mã ngành 9140101 cho 04 nghiên cứu sinh tháng 9 năm 2019 tại Hội trường tầng 5 - Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình – Hà Nội


Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top