Responsive image

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Minh Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Minh

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Minh

Đề tài luận án: “Nghiên cứu các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội”

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thái Hưng Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thái Hưng

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thái Hưng

Đề tài luận án: “Nghiên cứu giải pháp phát triển bơi lội chống đuối nước cho học sinh tiểu học tại trường có bể bơi của tỉnh Hải Dương”

0 16

Đề tài luận án: “Nghiên cứu giải pháp phát triển bơi lội chống đuối nước cho học sinh tiểu học tại trường có bể bơi của tỉnh Hải Dương”


Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top