Responsive image

NCS Đinh Đắc Thi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện NCS Đinh Đắc Thi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

NCS Đinh Đắc Thi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, Viện Khoa học TDTT đã tổ chức lễ bảo vệ LATS cấp Viện cho NCS Đinh Đắc Thi với đề tài: “Hệ thống hóa các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ thực hiện kỹ thuật ném rổ từ xa đối với VĐV nữ bóng rổ đội tuyển Quảng Ninh”  tại Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.


Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top