Responsive image

Cục trưởng Đặng Hà Việt được tín nhiệm bổ sung vào Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 – 2025

Theo www.tdtt.gov.vn

Chiều 10/7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Ông Tạ Quang Đông - Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tập trung vào 4 nội dung: Công bố quyết định bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 – 2025; Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kì 2020 – 2025 đối với Ban thường vụ Đảng ủy Bộ; Báo cáo Ban chấp hành các hoạt động của Ban thường vụ quý II/2023 và xin ý kiến Ban chấp hành dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Image

Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kì 2020 – 2025 đối với Ban thường vụ Đảng ủy Bộ

Theo đó, ba đồng chí được bổ sung vào Ban chấp hành Đảng ủy Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: Đ/c Lê Hồng Phong, Ủy viên BCHĐU Bộ, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Vụ trưởng Vụ KHTC; Đ/c Lê Đức Trung, Ủy viên BCHĐUB, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL; Đ/c Đặng Hà Việt, Ủy viên BCHĐUB, Cục trưởng Cục TDTT.

Hội nghị cũng nghe dự thảo báo cáo các hoạt động của Ban Thường vụ Quý II/2023. Theo đó, Quý II/2023,  Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo các cấp ủy ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2023 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ VHTTDL”. Đặc biệt là công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở 02 Tổng cục (Thể dục thể thao, Tổng cục du lịch) khi chuyển đổi mô hình tổ chức.

Tổ chức 03 Hội nghị trực tuyến kết nối điểm cầu với Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; chỉ đạo tuyên truyền sâu sắc kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ cho cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo 8 Khối đảng trực thuộc tổ chức giao ban sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023, đến nay có 3/8 khối đã tổ chức Hội nghị giao ban. Chỉ đạo phổ biến, quán triệt các Văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đến các cấp ủy đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc bộ cử cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động viết bài dự thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đến nay đã có 71 bài đã nộp về Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Công tác bổ sung kiện toàn cấp ủy, công tác phát triển đảng, xét công nhận đảng viên chính thức được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đúng quy trình, quy định, đạt chất lượng, công tác lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ được triển khai kịp thời.

Công tác hiệp y cán bộ và kết luận tiêu chuẩn chính trị để bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo quản lý đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định. Chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Chỉ đạo Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ, Chi Hội cựu Chiến binh cơ quan Bộ triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác quý II/2023. Đặc biệt Công đoàn Bộ đã chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 đến nay đã có 52/67 đơn vị tổ chức thành công đại hội. Tham mưu, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; thực hiện việc tổng hợp kết quả thực hiện chế độ báo cáo và thu nộp đảng phí Quý II/2023; tham mưu, xây dựng các báo cáo chuyên đề gửi Ban Cán sự đảng, các Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đảm bảo chất lượng và thời gian quy định; các công tác nghiệp vụ khác được diễn ra thường xuyên và đúng quy trình, quy định.

Các ủy viên BCH tham dự Hội nghị cơ bản nhất trí với những nội dung trong các dự thảo báo cáo. Đồng thời đại diện các khối cũng báo cáo về tình hình chung của khối với những khó khăn, thuận lợi trong thời gian qua.

Image

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ 14

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ VHTTDL đã đạt được trong Quý II/2023. Đặc biệt nhiều ý kiến chuyên môn, tâm huyết, sâu sát đã được tích cực đóng góp tại Hội nghị. Đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ VHTTDL tiếp tục chú trọng các công tác như sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn đảng, công tác tổ chức, bảo vệ nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát….

 

A.T, ảnh Văn Duy

Print
429 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top