Responsive image

Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024 của Viện Khoa học TDTT

Ngày 28 tháng 6 năm 2024

Sáng ngày 28/6/2024, Viện Khoa học TDTT tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục TDTT.

Quang cảnh hội nghị

Theo Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 do đồng chí Trần Tuấn Hiếu - Phó Viện trưởng điều hành Viện - trình bày:  công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được xác định là một trong những trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành nhằm thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TDTT năm 2024. Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, trong 6 tháng đầu năm 2024, Viện đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực của ngành TDTTC; đạt nhiều kết quả tích cực, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định.

Phó Viện trưởng điều hành Trần Tuấn Hiếu báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục có chuyển biến tích cực; kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được tăng cường. Công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, ... được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động điều hành của Viện tiếp tục được đẩy mạnh, hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện, công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng, trung tâm, tạo môi trường làm việc hiện đại, tăng năng suất lao động, chất lượng nghiên cứu khoa học.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số phát biểu của các cán bộ Lãnh đạo Phòng, Trung tâm của Viện. Trong đó, nhấn mạnh cần đầu tư trang thiết bị hiện đại hơn nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học. Đối với công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm; toàn Viện đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, các đề tài cấp Bộ, các dự án cấp Quốc gia.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục TDTT, chia sẻ với những khó khăn của Viện, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực cũng như những kết quả tích cực mà Viện đã đạt được trong triển khai đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; công tác chuyển đổi số và công tác triển khai Đề án 641... thời gian qua. Để triển khai hiệu quả các công tác trong thời gian tới; đồng chí Lê Thị Hoàng Yên yêu cầu Lãnh đạo Viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Viện tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong triển khai hiệu quả các chương trình nghiên cứu, đề án, các nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, khẩn trương rà soát đánh giá cấu trúc lại bộ máy quản lý; tăng cường liên kết với các đối tác trong và ngoài ngành để mở rộng, kết hợp thực hiện nhiều hơn các dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học theo đúng chức năng của Viện, đảm bảo lợi ích và quyền của người lao động; cân đối ngân sách tăng cường trang thiết bị phục vụ công việc.... nhằm đảm bảo Viện sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024.

Print
72 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top