Responsive image

NCS Nguyễn Quốc Đảng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng 26/1, tại Viện Khoa học Thể dục Thể thao (TDTT), nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Quốc Đảng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ giáo dục học cấp Viện với đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của khoa giáo dục thể chất trường Đại học Vinh”. Lễ bảo vệ diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch hội đồng PGS.TS Trần Hiếu – Viện trưởng Viện khoa học TDTT.

Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, là trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ và là trường Đại học trọng điểm quốc gia. Trong những năm qua, khoa giáo dục thể chất của trường đã có nhiều cố gắng khắc phục những khó khăn về cơ sở hạ tầng, đội ngũ giảng viên được nâng cao trình độ, chất lượng, đầu ra có nhiều chuyển biến, song hiệu quả còn chậm, vẫn thiếu các giải pháp đồng bộ. Xuất phát từ tình hình thực tiễn, NCS Nguyễn Quốc Đảng lựa chọn đề tài Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của khoa giáo dục thể chất trường Đại học Vinh”.

Luận án tập trung vào 2 mục tiêu nghiên cứu chính là đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của khoa giáo dục thể chất trường Đại học Vinh; đề xuất và ứng dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của khoa giáo dục thể chất trường Đại học Vinh.

Luận án được cấu trúc 3 chương, trong đó chương 1 là tổng quan những vấn đề nghiên cứu. Chương 2, đối tượng, phương pháp và tổ chức nghiên cứu. Chương 3, kết quả nghiên cứu và bàn luận.

Image

NCS Nguyễn Quốc Đảng trong lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện 

Luận án đã hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện các kiến thức lý luận về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của khoa giáo dục thể chất trong các trường Đại học. Cùng với đó, luận án tiến hành lựa chọn các tiêu chí và đánh giá được hiệu quả hoạt động của khoa giáo dục thể chất trường Đại học Vinh. Kết quả đã xác định được những mặt mạnh của khoa (cơ cấu tổ chức bộ máy ổn định, số lượng và chất lượng giảng viên đảm bảo công tác đào tạo Đại học không chuyên) cũng như những mặt hạn chế ( thiếu hụt về nguồn lực cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn giáo dục thế chất...). Bên cạnh đó, luận án đã lựa chọn, xây dựng và đánh giá được 7 giải pháp (thuộc hai nhóm) nâng cao hiệu quả hoạt động khoa giáo dục thể chất, đó là: nhóm giải pháp 1: tăng cường nguồn lực của khoa giáo dục thể chất (gồm 3 giải pháp), nhóm giải pháp 2: Xây dựng các quy chế, quy định trong hoạt động của khoa giáo dục thể chất (gồm 4 giải pháp).

Sau khi triển khai thử nghiệm các giải pháp lựa chọn, ứng dụng đã thể hiện tính hiệu quả có những tác động tích cực đến một số hoạt động của khoa. Các mặt tồn đọng đã được giải quyết, những điểm yếu còn thiếu sót đã trở thành điểm mạnh trong hoạt động của khoa như đổi mới phương pháp chương trình giảng dạy; tổ chức các hoạt động thể thao, nghiên cứu khoa học. Kết quả rèn luyện thể lực của sinh viên tăng lên đáng kể, sau thực nghiệm không có sinh viên xếp ở mức “chưa đạt”. Nhịp tăng trưởng thể lực của sinh viên trước và sau thưc nghiệm tăng lên có ý nghĩa thống kê. Kết quả đánh giá của các cán bộ giảng viên,sinh viên về hoạt động đào tạo của khoa giáo dục thể chất xếp ở mức rất tốt.

Image

Toàn cảnh buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ 

Để đề tài Luận án đưa vào áp dụng thực tiễn đạt hiệu quả cao, NCS Nguyễn Quốc Đảng đã đưa ra một số các kiến nghị như: Trường Đại học Vinh có thể xem xét áp dụng các tiêu chí đánh giá và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của khoa giáo dục thể chất trường Đại học Vinh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo trong nhà trường.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được coi là tài liệu chuyên môn hữu ích cho các nhà quản lý và giảng viên khoa học giáo dục thể chất ở các cơ sở giao dục đại học sử dụng trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Print
275 Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top