Responsive image

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL

Theo www.tdtt.gov.vn

Tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Anh Tuấn đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về công tác cán bộ.

Image

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định bổ nhiệm cương vị mới

Theo đó, Quyết định số 2538 ngày 30/8/2023, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Phó Cục trưởng Cục TDTT giữ chức Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL; Quyết định số 2368 ngày 14/8/2023, điều động, bổ nhiệm ông Lê Đức Trung - Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ VHTTDL; Quyết định số 2539 ngày 30/8/2023, điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức Viện trưởng Viện phim Việt Nam; Quyết định số 2532 ngày 30/8/2023, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Dũng - Quyền Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam giữ chức vụ Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 2528 ngày 29/8/2023, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Đăng Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt; Quyết định số 2535 ngày 30/8/2023, bổ nhiệm ông Lê Đức Anh - Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn, Nhà hát Múa rối Việt Nam làm Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam; Quyết định số 2536 ngày 30/8/2023, bổ nhiệm ông Lã Văn Bắc - Trưởng phòng Nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam; Quyết định số 2366 ngày 14/8/2023, bổ nhiệm ông Đỗ Doãn Bằng - Trưởng phòng Nghệ thuật Nhà hát Tuổi trẻ giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ; Quyết địnhh số 2533 ngày 30/8/2023, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Kiên - Trưởng phòng Kiểm kê, bảo quản, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giữ chức Phó giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Quyết định số 2388 ngày 15/8/2023, bổ nhiệm bà Ngô Thu Phương - Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản văn học giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản văn học.

Các quyết định trên đều có hiệu lực từ ngày 1/9/2023.

Image

Các Phó Cục trưởng Cục TDTT: Lê Thị Hoàng Yến, Nguyễn Hồng Minh chia vui cùng Tân Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Danh Hoàng Việt 

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm. Đây đều là những cán bộ giàu kinh nghiệm, có nhiều năm công tác, trưởng thành trong ngành VHTTDL. Công tác bổ nhiệm cán bộ được thực hiện trên tinh thần dân chủ, khách quan, minh bạch và đúng quy trình, quy định. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tin tưởng với những kinh nghiệm đã tích lũy được, các đồng chí mới được bổ nhiệm sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ đơn vị công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đề nghị các đồng chí mới được bổ nhiệm tiếp tục tìm tòi, học hỏi để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc, xứng đáng với niềm tin được gửi gắm.

A.T, ảnh Văn Duy

Print
1114 Rate this article:
3.7

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top