Responsive image

Thông báo: Bảo vệ LATS

NCS Trần Đình Huy và Ngô Thịnh Hường

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Viện khoa học Thể dục thể thao tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp cơ sở cho 02 nghiên cứu sinh:

  1. Nghiên cứu sinh TRẦN ĐÌNH HUY

Tên đề tài: Nghiên cứu biện pháp tổ chức hoạt động TDTT ngoại khoá nâng cao thể lực cho sinh viên Học viện An ninh nhân dân”.

Tên ngành: Giáo dục học;     Mã ngành: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 02 tháng 7  năm 2021.

  1. Nghiên cứu sinh NGÔ THỊNH HƯỜNG

Tên đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của trang tin điện tử thể dục thể thao Việt Nam”.

Tên ngành: Giáo dục học;     Mã ngành: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 08 tháng 7 năm 2021.

  • Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình – Hà Nội.

 

 

Print
906 Rate this article:
3.0

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top