Responsive image

Thông báo bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Mạnh Hùng

“Nghiên cứu các biện pháp khắc phục trạng thái tâm lý xấu trước thi đấu cho vận động viên Karatedo cấp cao Việt Nam”.

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Viện khoa học Thể dục thể thao tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Hùng.

Tên đề tài: “Nghiên cứu các biện pháp khắc phục trạng thái tâm lý xấu trước thi đấu cho vận động viên Karatedo cấp cao Việt Nam”.

Tên ngành: Giáo dục học;         Mã ngành:  914 01 01.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 02 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình – Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

----------------------------

 

                             KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 

                               Đã ký

 

                             Trần Hiếu

 

 

 

 

Print
4181 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top