Responsive image

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Chiêm

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Viện khoa học Thể dục thể thao tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Viện cho nghiên cứu sinh NGUYỄN VĂN CHIÊM.

Tên đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên sư phạm chuyên khoa thể dục thể thao trường Đại học Tây Bắc”.

Tên ngành: Giáo dục học;        Mã ngành: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 09 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình – Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự./.

Print
13347 Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top