Responsive image

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Tạ Hữu Minh và NCS Lê Mạnh Cường

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Viện khoa học Thể dục thể thao tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Viện cho 02 nghiên cứu sinh:

  1. Nghiên cứu sinh LÊ MẠNH CƯỜNG

Tên đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng tập luyện môn võ thuật Công an nhân dân đến thể lực nam sinh viên Học viện An ninh nhân dân”.

Tên ngành: Giáo dục học;           Mã ngành: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9 năm 2020.

  1. Nghiên cứu sinh TẠ HỮU MINH

Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tập luyện Cờ Vua tới sự phát triển các thành phần của năng lực trí tuệ ở học sinh năng khiếu Cờ Vua lứa tuổi 8 - 9 thành phố Hà Nội

Tên ngành: Giáo dục học;           Mã ngành: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình – Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

 

 

Print
1344 Rate this article:
3.0

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top