Responsive image

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Dương Thanh Tùng

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Viện khoa học Thể dục thể thao tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Viện cho nghiên cứu sinh: DƯƠNG THANH TÙNG
Tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng câu lạc bộ thể dục thể thao cho sinh viên các trường Đại học thuộc Bộ Xây dựng ”.
Tên ngành: Giáo dục học; Mã ngành: 914 01 01.
Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 03 tháng 7 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn
Thái Học, Ba Đình – Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.
----------------------------

VIỆN TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Danh Hoàng Việt

Print
12543 Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top