Responsive image

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Mạnh Tuân

NCS. Nguyễn Mạnh Tuân

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Viện khoa học Thể dục thể thao tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Viện cho nghiên cứu sinh NGUYỄN MẠNH TUÂN

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo vận động viên các đội tuyển quốc gia”.

Tên ngành: Giáo dục học;           Mã ngành: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình – Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự./.

Print
1028 Rate this article:
3.0

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top