Responsive image

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ - NCS Nguyễn Thị Yến

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Viện khoa học Thể dục thể thao tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Yến
Tên đề tài: “ Nghiên cứu ứng dụng bài tập thể chất cho trẻ mầm non 4-5 tuổi thành phố Hà Nội”.
Tên ngành: Giáo dục học; Mã ngành: 9140101.
Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 01 năm 2024.
Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn
Thái Học, Ba Đình – Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

Print
503 Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top