Responsive image

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

NCS Dương Nghĩa Sỹ; NCS Lê Thị Ngọc Mai; NCS Nguyễn Đức Dũng; NCS Trần Đình Huy

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Viện khoa học Thể dục thể thao tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho 01 NCS và bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Viện cho 03 NCS:

* Đánh giá Luận án tiến sĩ cấp cơ sở: NCS Dương Nghĩa Sỹ:

Tên đề tài: Nghiên cứu nội dung huấn luyện sức mạnh bền cho vận động viên Tán thủ nữ lứa tuổi 15 - 16 trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên”.

Tên ngành: Giáo dục học;   Mã ngành: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2021.

 * Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện cho 03 NCS:

  1. NCS LÊ THỊ NGỌC MAI

Tên đề tài: “Nghiên cứu biện pháp phát triển năng lực sư phạm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2”.

Tên ngành: Giáo dục học;   Mã ngành: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 năm 2021.

  1. NCS NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Tên đề tài: Nghiên cứu hiệu quả của bài tập Hatha Yoga đối với sức khỏe người cao tuổi nữ tại thành phố Hà Nội.

Tên ngành: Giáo dục học;   Mã ngành: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 năm 2021.

3. NCS TRẦN ĐÌNH HUY

Tên đề tài: Nghiên cứu biện pháp tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa nâng cao thể lực cho sinh viên Học viện An ninh nhân dân”.

  Tên ngành: Giáo dục học;           Mã ngành: 9140101.

  Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình – Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

 

Print
1373 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top