Responsive image

THÔNG BÁO TIẾP TỤC NHẬN HỒ SƠ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023

THÔNG BÁO

TIẾP TỤC NHẬN HỒ SƠ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023

Viện Khoa học Thể dục thể thao gửi Thông báo ngày 24 tháng 5 năm 2023 về việc tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 đến các trường Đại học, Cao đẳng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Trung tâm Huấn luyện thể thao và các ngành khác có nhu cầu.

Tại Thông báo trên, thời gian nhận Hồ sơ đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên do yêu cầu công tác, Viện Khoa học Thể dục thể tiếp tục nhận Hồ sơ tuyển nghiên cứu sinh đến 16 giờ 00 ngày 30 tháng 11 năm 2023.

Trân trọng./.

Print
480 Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top