Responsive image

THÔNG BÁO: Về việc hoãn tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2019

Viện Khoa học Thể dục thể thao xin gửi thông báo tới các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp về việc hoãn tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế năm 2019. 

Trân trọng

 

Print
2160 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top