Responsive image

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp Kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã gửi Thư chúc mừng đến lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. Trang tin điện tử Viện Khoa học TDTT trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng.

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2023), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi trân trọng gửi đến lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương những lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với tinh thần “Quyết liệt, hiệu quả, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm”, nghiêm túc và cầu thị, không tự mãn trước những kết quả bước đầu đã đạt được, không lơ là, chủ quan trước những khó khăn, thách thức, toàn Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đoàn kết một lòng, nỗ lực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam; phục hồi và thúc đẩy phát triển du lịch; phát triển thể dục thể thao, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Trong quá trình thực hiện trọng trách được Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng, giao phó, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết sức vinh dự và vui mừng được các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đồng hành tuyên truyền sâu rộng quan điểm của Đảng “văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị”, lan tỏa, chuyển tải kịp thời thông tin về các chương trình, sự kiện, hoạt động trọng tâm của Ngành để các cấp, các ngành, các địa phương và Nhân dân hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đã đề ra.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ và những ý kiến đóng góp thẳng thắn, thiết thực của các cơ quan thông tấn, báo chí đã dành cho Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thời gian qua.

Tự hào nối tiếp và phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, tôi tin tưởng và chúc các cơ quan thông tấn, báo chí cùng toàn thể những người làm báo trong thời gian tới luôn tràn đầy tâm huyết với nghề, “Mắt sáng, bút sắc, lòng trong”, luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kính chúc các đồng chí và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 

Thân ái!

Nguyễn Văn Hùng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Print
422 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top