Responsive image

Thư mời viết bài báo tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2023 do Viện Khoa học TDTT tổ chức

Viện Khoa học TDTT trân trọng kính mời các nhà quản lý, các nhà nghiên cứ khoa học, các nghiên cứu sinh....  viết bài tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2023 do Viện Khoa học TDTT tổ chức.

Thể lệ bài viết xin xem file đính kèm.

Trân trọng./.

 

Print
914 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top