Responsive image

Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Cao Huy Tiến

Nâng cao chất lượng đào tạo môn chuyên sâu cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Hùng Vương

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Đề tài luận án: “Nâng cao chất lượng đào tạo môn chuyên sâu cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Hùng Vương”.

Tên ngành:
Mã ngành:
Họ và tên nghiên cứu sinh:
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:
Giáo dục học
9140101
Cao Huy Tiến
1. PGS.TS Trần Hiếu
2. PGS.TS Bùi Quang Hải
Tên cơ sở đào tạo:Viện Khoa học Thể dục thể thao

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Kết quả nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo môn chuyên sâu cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất, trường đại học Hùng Vương luận án, gồm: Đánh giá được thực trạng, công tác đào tạo môn chuyên sâu, cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất, qua các mặt Công tác quản lý đào tạo môn CS, Đội ngũ giảng viên giảng dạy môn chuyên sâu, Chương trình đào tạo môn CS, Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và tập luyện ngoại khóa môn CS, Hoạt động ngoại khóa môn CS của SV, Nhận thức của SV về tập luyện môn CS, Kết quả học tập môn CS, Chuẩn đầu ra (năng lực thực hành chuyên môn của môn CS).

Luận án lựa chọn được 8 giải pháp và ứng dụng 5 giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo môn chuyên sâu cho sinh viên ngành giáo dục thể chất, trường đại học Hùng Vương. Kết quả sau thực nghiệm các giải pháp đã mang lại hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng đào tạo môn chuyên sâu cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất, kết quả học tập, năng lực thực hành, trình độ thể lực, mức độ hài lòng của cơ sở thực tập về phẩm chất đạo đức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành các nhiệm vụ được giao, các kỹ năng chung và chuyên môn,  công tác tổ chức giảng dạy.

LINK TẢI LUẬN ÁN: TẠI ĐÂY

Print
991 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top