Responsive image

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Minh

Đề tài luận án: “Nghiên cứu các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội”

Luận án đầy đủ có thể tải về: TẠI ĐÂY

Print
7936 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top