Responsive image

VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ 2023

Chủ đề: Khoa học với phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ 2023 ĐÃ CHÍNH THỨC DIỄN RA

Sáng 21/10/2023, Hội nghị khoa học quốc tế 2023 với chủ đề: “Khoa học với phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam” đã diễn ra thành công tại Khách sạn Daewoo.

Chương trình chào đón sự hiện diện của các Đại biểu trong nước là đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện Ban Chỉ đạo Đề án các tỉnh, thành phố, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo:

- PGS.TS Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao - Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch

- PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt - Chánh Văn phòng Bộ văn hóa - Thể thao & Du lịch

- ThS Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao

- Ông Nguyễn Hoàng Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Quốc hội

- Ông Đào Duy Tuấn - Phó vụ trưởng Vụ Khoa Giáo - Văn Xã, Văn phòng Chính phủ

- GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

- GS.TS Lê Qúy Phượng - Chủ tịch Hội Khoa học Thể dục thể thao Việt Nam

- PGS.TS Trần Hiếu - Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục Thể thao - Giám đốc Văn phòng Ban Điều phối Đề án "Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam"

và nhiều đại biểu quốc tế là các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Bồ Đào Nha và Lào, tiêu biểu như:

- GS Munehiko Harada, Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe và Thể thao Osaka, Nhật Bản

- PGS TS Balasekaran Govindasami - Nguyên Trưởng khoa Giáo dục thể chất & khoa học thể thao, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, Chủ tịch Hội đồng Châu Á & Khoa học thể dục thể thao

-Ông Michael Lin - Giám đốc điều hành, Ban Thư ký Mạng lưới Chính sách Thể thao APEC, Đài Loan

cùng 200 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý lĩnh vực Thể dục Thể thao các tỉnh, các Trường Đại học Thể dục thể thao, các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia… tham gia thảo luận và chia sẻ.

Hội nghị mang tới những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm tăng cường sự phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong giai đoạn tới, triển khai hiệu quả Đề án 641.

Thông qua chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế cũng được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần tăng cường tiềm lực, nâng cao trình độ nghiên cứu, khoa học - công nghệ ở nước ta.

—--------------------

THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 2023 HAS OFFICIALLY TAKEN PLACE

On the morning of October 21, 2023, the International Scientific Conference 2023 with the theme: "Science with physical development and human stature in Vietnam" took place successfully at Daewoo Hotel.

The program welcomes the presence of domestic delegates who are representatives of ministries, departments and central branches, representatives of the Project Steering Committee of provinces and cities, Departments of Culture, Sports and Tourism, and Departments of Culture, Sports and Tourism. Education and training:

- Associate Professor, Dr. Dang Ha Viet - Director of the Department of Physical Training and Sports - Ministry of Culture, Sports and Tourism

- Associate Professor, Dr. Nguyen Danh Hoang Viet - Chief of Office of the Ministry of Culture, Sports and Tourism

- MSc Le Thi Hoang Yen - Deputy Director of the Department of Physical Training and Sports

- Mr. Nguyen Hoang Mai - Deputy Chairman of the Culture Committee, National Assembly

- Mr. Dao Duy Tuan - Deputy Director of the Department of Science, Education and Social Affairs, Government Office

- Prof. Dr. Le Anh Vinh - Director of Vietnam Institute of Educational Sciences

- Prof. Dr. Le Quy Phuong - Chairman of the Vietnam Association of Sports and Exercise Sciences

- Associate Professor, Dr. Tran Hieu - Director of the Institute of Sports and Exercise Sciences - Director of the Office of the Coordination Committee of the Project "Overall physical development and stature of Vietnamese people"

and many international delegates are experts and scientists from Vietnam, Japan, China, Korea, Singapore, Taiwan, Portugal and Laos, typically:

- Professor Munehiko Harada, Rector, Osaka University of Health and Sports Sciences, Japan

- Associate Professor Dr. Balasekaran Govindasami - Former Dean of the Department of Physical Education & Sports Science, Nanyang Technological University, Singapore, Chairman of the Council of Asia & Sports Science

- Mr. Michael Lin, Executive Director, APEC Sports Policy Network Secretariat, Taiwan

with 200 experts, scientists, and managers in the field of Sports and Physical Training from provinces, Sports Universities, National Sports Training Centers... participating in discussion and sharing.

The conference program brings practical and effective solutions to enhance the physical development and stature of Vietnamese people in the coming period, effectively implementing Project 641.

International cooperation activities are also strongly promoted, contributing to strengthening the potential and improving the level of research, science and technology in our country.

Một số hình ảnh Hội nghị

PGS.TS Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục TDTT phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS Trần Hiếu - Viện trưởng Viện Khoa học TDTT phát biểu tại Hội nghị

GS.TS Lê Quý Phượng - Chủ tịch Hội Khoa học TDTT Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Một số diễn giả thuyết trình tại Hội nghị

 

 

Print
398 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top